Conèixer el Bisbe Josep Rossello


Sols podem conèixer una persona quan coneixem un poc la seua historia. Jo vaig nàixer en un poble de la costa valenciana que mira al mediterrani, anomenat Benissa. En este poble, vaig crèixer entre somnis i utòpies. Somnis de joventuts que varen donar pas a un encontre en Crist.

Aquest encontre canviaria la meua visó del món. Vaig trobar nous companys en el camí, mentre altres prenien altres camins. Un temps de canvi que em portaria a repensar molts dels valors i idees en els anys seguents. Vaig abandonar la religió d’infància per a créixer en una fe Cristiana viva i rellevant.


Estudis Realitzats 

 • Certificat en Estudis Cristians per Trinity College, 1999. 
 • Diplomat en Missions per BCOM, 2002. 
 • Llicenciat en Filosofia per St. Alcuin College, 2003. 
 • Llicenciat en Teologia per Whitefield College, 2007. 
 • Mestrat en Divinitat per St. Andrew Theological College, 2008. 

Vida Pastoral

 • Febrer de 2003: Nomenat Canonge per l'America Llatina.
 • Agost de 2003 - Març 2007: Rector de King's Church Benissa.
 • Desembre de 2003: Sagrat Bisbe en la Comunió d'Esglésies Evangeliques Episcopals (CIEE).
 • Desembre de 2003 – Març 2009: Bisbe de l’Església Evangèlica Episcopal (IEVE) en Espanya (també coneguda com a King's Family of Churches).
 • 2004 - 2007: Director de BENSOM (Benissa School of Ministry).
 • 2005 - 2009: Elegit Bisbe President (Presiding Bishop) de la IEVE.
 • 2005-2009: Membre del Consell de l’Apostolat per les Nacions, membre de CIEE.
 • 2006-2009: Membre del Consell de Bisbe de la Comunió Cristiana Internacional, membre de CIEE.
 • Setembre de 2008: Funda l'Escola Anglicana de Teologia en Brasil.
 • Juliol de 2009 - Abril 2012: Bisbe Coadjutor de l’Església Anglicana Reformada de Brasil.
 • Maig de 2012: Bisbe Diocesâ (antic Bisbe Titular) de l’Església Anglicana Reformada de Brasil.

Altres funcions

 • Bisbe Protector de NAMS, una societat missionera anglicana internacional.
 • Bisbe Guardià de la Comunitat de Jesus Brasil, vinculada a Company of Jesus.
 • Director de l’ESAT (Escola Anglicana de Teologia).
 • Professor-convidat en diversos seminaris teològics, tant en Europa, como Àfrica i America Llatina.
 • Escriptor assidu de la revista “A Espada e a Espátula,” “Nova Reforma” i “Os Anglicanos.”
 • Té publicat diversos llibres sobre temes cristians en portuguès i en català.

Vida personal

Casat amb la Dra. Patrice dos Santos Rossello, i pare de una xiqueta, Natàlia.

+